કંપની સમાચાર

  • 2020, we pass together

    2020, અમે સાથે પસાર કરીએ છીએ

    સમય ઉડતો જાય છે, એક જ ક્ષણમાં, 2020 નો અડધો વર્ષ પસાર થઈ ગયો. COVID-19 ને કારણે છેલ્લા છ મહિનામાં એન્ટરપ્રાઈઝ અને કર્મચારીઓએ પણ સમગ્ર વિશ્વમાં નવી પરીક્ષા લીધી છે. 2020 ની શરૂઆતમાં, રોગચાળાની પરિસ્થિતિથી પ્રભાવિત, કંપનીની શરૂઆત ડી ...
    વધુ વાંચો